Aktuellt

På grund av pandemin har vi just nu paus i vår verksamhet.

Projekt som vi ändå planerar för, och har under hösten börjat arbeta med, är Howard Goodalls Eternal Light; 
A Requiem. Verket är tänkt att framföras tillsammans med Nyköpings Kammarkör samt en symfoniorkester. Vi ser verkligen fram mot detta och hoppas att vi ska kunna återuppta vår verksamhet under våren igen.

2021

Kommer 2021

Eternal Light; A Requem Howard Goodall - 2021-11-06

Allmänt