Pressbilder

Här samlar vi bilder som är till för att publiceras av andra källor. Ange alltid källa när du publicerar bilder från vår webbplats. Kontakta styrelseordförande Maria Carlstedt på 0709-98 06 21.

Övriga pressfrågor

Har du andra frågor om kören eller våra aktiviteter? Kontakta Maria Carlstedt på 0709-98 06 21.

Allmänt