Pressbilder

Här samlar vi bilder som är till för att publiceras av andra källor. Ange alltid källa när du publicerar bilder från vår webbplats. Kontakta styrelseordförande Per-Erik Hillered på 070-556 31 00. 

Övriga pressfrågor

Har du andra frågor om kören eller våra aktiviteter? Kontakta Per-Erik Hillered på 070-556 31 00.

Allmänt