Dirigenten

Jacob Mølgaard Laustsen dirigent för Södertälje Kammarkör

Om dirigenten - Södertälje Kammarkör

Om Jacob

Kännetecknande för Jacobs körledning är en genuin respekt för ett trovärdigt musikaliskt uttryck, som han förmedlar med noggrannhet och humor i en mix, som både engagerar och inspirerar kören. Med detta sätt har han under en mångårig verksamhet nått fina resultat. Senast vann han under våren 2016, med sin tidigare kör, Grand Prix-priset i körtävlingen Queen of the Adriatic Sea Choral Competition i Italien. Juryn utsåg dessutom Jacob till tävlingens bästa dirigent.

Jacob är utbildad kör- och ensembledirigent, från Carl Nielsen Academy of Music i Danmark, där han tog sin examen 2007. Han har även studerat för bland andra Stefan Parkman, Cecilia Rydinger Alin och Anders Eby. Också som orkesterdirigent har Jacob mångsidiga erfarenheter, inom både symfoniorkester, blåsorkester och stråkensemble, vilket har lett till ett särskilt intresse för verk för kör och orkester. Hösten 2013 kompletterade Jacob sin utbildning med Masterclass in Choir and Orchestra Conducting, Örebro Universitet, för Andrew Parrot, med högsta betyg.

Jacobs ständiga musikaliska nyfikenhet har lett till en omväxlande och mångfasetterat verksamhet. Förutom dirigeringen har Jacob studerat violin på musikhögskolan i Köpenhamn. Han är även utbildad och verksam som kyrkomusiker, han är aktiv som sångare i en liten vokalensemble och han arrangerar och komponerar musik för både kör och instrument.

Om dirigenten - Södertälje Kammarkör

Allmänt